Ştiri   Irlanda - Buletin economic

Actualitatea economică din Irlanda, în luna martie 2017

1. Conform ultimelor date statistice emise de Oficiul Central de Statistică (CSO) irlandez, economia Irlandei a crescut în 2016 cu 5,2%, depășind toate celelalte țări din zona euro și majoritatea previziunilor oficiale, pentru al treilea an consecutiv. Cifrele arată, de asemenea, și o creștere a Produsului Național Brut (PNB) cu 9%, datorată asocierii profiturilor cu așa-numitele ”redomicilieri ale plcs.”, multinaționale care și-au mutat sediul în Irlanda în scopuri fiscale.
Pe o bază trimestrială, PIB a crescut cu 2,4% în ultimul trimestru al anului 2016, în scădere de la 4%, cât înregistrase în trimestrul III.
Investițiile, între timp, au crescut cu 45,5%, la 76 miliarde euro, determinate de importul activelor de proprietate intelectuală în Irlanda. Acest lucru a fost legat de planificarea fiscală a companiilor multinaționale, pe fondul unei reprimări la nivel mondial privind evitarea impozitului pe profit.
Consumul personal, care reprezintă aproape jumătate din cererea internă și este catalogat ca fiind cel mai bun indicator al activității economice locale, a crescut cu 3%, fiind în concordanță cu creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și a veniturilor fiscale evidențiate în alți indicatori.
Ministerul irlandez de Finanțe previzionează, în următorii trei ani, o creștere de peste 3%, dar în același timp estimează că un "Brexit greu", implicând ieșirea completă a Marii Britanii de pe piața unică a UE, ar putea determina o scădere cu 3,5% a PIB, în următorul deceniu.
Cele mai recente cifre arată o creștere a volumului producției industriale, pe anul trecut, de 2,4%, cea mai mare creștere fiind înregistrată de sectorul construcțiilor (11,4%), ceea ce reflectă o revenire a sectorului proprietăților imobiliare. Sectorul serviciilor de distribuție, transport, software și comunicații a crescut cu 7,8%, în timp ce celelalte servicii și sectorul agricol au crescut cu 6%, și respectiv 6,2%.
Cifrele separate ale CSO, privind balanța de plăți, au indicat un excedent de cont curent de 12,5 miliarde euro, în 2016, cu 26 miliarde euro mai mic decât excedentul înregistrat în 2015.
Anul 2016 a adus un nou record al exporturilor irlandeze, acestea atingând valoarea de 117 miliarde euro, conform cifrelor preliminare publicate de CSO, cu 4,5 miliarde euro (4%) mai mult decât în 2015. Importurile au scăzut cu 507 milioane euro (1%), situându-se la 69,7 miliarde euro, comparativ cu 2015, în timp ce excedentul comercial a fost de 47,3 miliarde euro.
Exporturile irlandeze, în 2016, au fost dominate de 4 sectoare:Ø 
sectorul produselor chimice – în special produse farmaceutice, produse chimice organice, uleiuri esențiale, produse de curațat (66,4 miliarde euro/57% din total exporturi);
Ø 
sectorul echipamentelor și utilajelor de transport (19,0 miliarde euro/16% din total exporturi);
Ø 
sectorul diverselor produse manufacturate – sunt incluse aici și echipamentele de birou, tehnică de calcul și produse electronice/ electrocasnice (14,6 miliarde euro/13%);
Ø 
sectorul agro-alimentar, bazat în principal pe carne, lapte și produse din acestea, alte preparate alimentare și băuturi (11,5 miliarde euro /10%).
La import au predominat: utilaje industriale și echipamente de transport (39%), produse chimice (21%), diverse produse manufacturate (12%), produse alimentare și băuturi (10%), combustibili (5%).
Cea mai mare creștere a exporturilor s-a înregistrat pentru mașini electrice, aparate și dispozitive, care au crescut cu 4,37 miliarde euro (150%), atingând valoarea de 7,29 miliarde euro, în 2016, comparativ cu 2015. Acestea au fost urmate de exporturile de produse chimice organice, 23,6 miliarde euro, o creștere de 2,1 miliarde euro (10% ).
Importurile de combustibili minerali, lubrefianți și materiale conexe au scăzut cu 1,36 miliarde euro (27%), până la 3,74 miliarde euro, în 2016, comparativ cu 2015, iar cele de mașini specializate pentru anumite industrii au scăzut cu 1,14 miliarde euro (48%), până la valoarea de 1,24 miliarde euro. Importurile de produse medicale și farmaceutice și produse chimice organice au crescut amândouă, cu 986 milioane euro (7%), pentru sectorul chimie si produse conexe.
Principalii parteneri comerciali ai Irlandei, în 2016, au fost:
Ø 
la export: SUA (24% din total exporturi), Marea Britanie (17%), Belgia (13%), Germania (6%), Elveția (5%), Olanda (4%), Franța (4%), Japonia (3%), Spania (3%), China (2%).
Ø 
la import: Marea Britanie (27% din total importuri), SUA (15%), Franța (11%), Germania (9%), China (6%), Olanda (4%), Japonia (3%), Elveția (2%) și Belgia (2%).
Exporturile către Marea Britanie au scăzut cu 496 milioane euro (4%), până la 13,31 miliarde euro, în 2016, comparativ cu 2015, în timp ce importurile din Regatul Unit au scăzut cu 1,35 miliarde euro (8%), totalizând 15,54 miliarde euro.
Exporturile către SUA au crescut cu 3,34 miliarde euro (12%), până la 30,20 miliarde euro, în timp ce exporturile către țările UE au scăzut cu 193 milioane euro (0,3%), până la valoarea de 59,65 miliarde euro, iar cele către restul lumii a crescut cu 4,70 miliarde euro (9%).
Importurile din țările UE au scăzut cu 339 milioane euro (1%), până la 42,05 miliarde euro, iar cele din restul lumii au scăzut cu 168 milioane euro (1%), până la 27,54 miliarde euro.
Cifrele preliminare pentru decembrie 2016, arată că exporturile de mărfuri ajustate sezonier au scăzut cu 646 milioane euro (6%), până la 9,6 miliarde euro, comparativ cu luna noiembrie 2016, iar importurile de bunuri, de asemenea, au scăzut, cu 604 milioane euro (10%), până la 559 miliarde euro, ceea ce duce la o scădere de 42 milioane euro (1%), în excedentul comercial ajustat sezonier la 4,01 miliarde euro, în decembrie 2016.

2. În conformitate cu indicele prețurilor de consum (IPC), inflația în Irlanda a crescut la cel mai înalt nivel, din ultimii patru ani, din cauza creșterii costurilor combustibilului și a măririi prețurilor în hoteluri și restaurante. De asemenea, IPC indică a creștere a costurilor coșului mediu de bunuri și servicii în Irlanda, cu 0,5% mai mare în luna februarie 2017, comparativ cu 12 luni în urmă. In afara lunii iulie 2016, ultima dată când rata anuală a inflației a atins 0,5% a fost în 2013.
Cea mai mare creștere anuală a fost cea de 3,6% înregistrată în costurile de transport, datorată măririi prețului motorinei cu 20% în 12 luni, în timp ce prețul benzinei a crescut cu până 13,3%. Au fost înregistrate, de asemenea, creșteri ale prețurilor în restaurante și hoteluri și la alte produse diverse și servicii, inclusiv asigurările auto, cu 2,1%.
Creșterea anuală pentru asigurările auto a fost de 4,6%, în luna februarie a.c., în scădere de la 6,3%, în luna ianuarie a.c., 8,8% în decembrie 2016 și 11,7% în luna noiembrie 2016. Au existat, de asemenea, scăderi ale costurilor la mobilierul de uz casnic (-5,2%), îmbrăcăminte și încălțăminte (-3,8%) și alimente și băuturi nealcoolice (-2,6%).

3. Într-un raport elaborat recent de Comisia mixtă pentru locuri de muncă, întreprinderi și inovație (JCJEI), constituită în cadrul Asociației Irlandeze pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii (ISME), se arată că multe IMM-uri irlandeze nu sunt încă conștiente de pericolele pe care Brexit le reprezintă pentru ele. În acest sens, JCJEI a demarat deja o campanie la nivel national pentru a sublinia riscurile și a iniția un "sistem de avertizare timpurie" pentru identificarea sectoarelor amenințate.
Raportul JCJEI vizează, de asemenea, o finanțare sporită pentru agențiile guvernamentale responsabile cu investițiile străine și cu promovarea exporturilor irlandeze (IDA și Enterprise Ireland), pentru a atenua efectele Brexit, și impulsionează guvernul pentru a solicita modificarea regulilor fiscale ale UE în sensul de a permite mai multe investiții de capital.
Comisia, care a ținut recent cinci zile de audieri pentru a examina repercusiunile economice probabile pentru Irlanda ale ieșirii Marii Britanii din UE, a declarat că organizarea unei campanii de educare este imperios necesară pentru conștientizarea riscurilor de către IMM-uri.
Raportul subliniază faptul că unele companii irlandeze urmăresc trecerea parțială sau totală a operațiunilor lor în Marea Britanie și solicită Ministerului pentru locuri de muncă, întreprinderi și inovare (DJEI) să întreprindă măsuri pentru determinarea numărul acestora și a pașilor care ar trebui întreprinși pentru reducerea numărului celor care vizează o asemenea măsură.
Raportul recomandă, totdată, ca Guvernul să militeze pentru un statut special acordat Irlandei de Nord în cadrul UE, asigurându-se astfel de menținerea accesului la piața unică și de protejarea procesul de pace. De asemenea, avertizează împotriva abordării oricărei negocieri care ar putea duce la "dispute inutile" între Marea Britanie și alte state membre și solicită creșterea investițiilor în infrastructură, în domenii cum ar fi comunicațiile în bandă largă și în transporturi. Se solicită, totodată, investiții suplimentare pentru construcția de locuințe și spații de birouri, pentru exploatarea oricăror oportunități generate de companiile care doresc să se relocheze în Irlanda.

4. În raportul emis recent de InterTradeIreland Business Monitor, pentru lunile septembrie – decembrie 2016, se arată că 98% din companiile irlandeze chestionate nu au nici o strategie pentru a face față consecințelor Brexit. De asemenea, raportul arată că 37% din companiile de construcții chestionate au raportat dificultăți în recrutarea forței de muncă calificate, iar 33% au invocat lipsa de competențe adecvate în cadrul forței de muncă actuale.
Raportul menționează, totodată, o revenire susținută și o simetrie față de provocările cu care se confruntă firmele din Nordul și Sudul Irlandei. Numărul de companii din întreaga insulă care au raportat o stabilitate sau o creștere, în ultimul trimestru al anului 2016, a rămas relativ constant, de circa 84%, cu un avantaj pentru firmele exportatoare care continuă să evolueze mai bine decât non-exportatorii, cu o creștere de 51%, comparativ cu 36%.
Sectorul construcțiilor a fost lovit mai greu decât altele în timpul crizei, dar înregistrează, în prezent, semne robuste de revigorare, 82% dintre firme fiind stabile sau în creștere, iar peste 75% dintre acestea fiind profitabile sau foarte profitabile. Cu toate acestea, penuria de competențe, în continuă creștere, din sectorul construcțiilor, constituie un obstacol în calea unei creșteri continue și a achiziționării de noi contracte. Semne suplimentare de optimism sunt evidențiate de sondajul privind gradul de ocupare al forței de muncă, care arată o creștere semnificativă a numărului de firme care au raportat mărirea nivelului de ocupare (14%), mai ales în ultimii ani, aceste niveluri ajungând și la rate de 54% pentru firmele mari.
Rezultatele Business Monitor relevă, de asemenea, că societățile din întreaga insulă se confruntă cu provocări similare, deși multe dintre acestea sunt semne ale unei economii sănătoase și includ o concurență sporită, reașezare a prețurilor datorată competiției și dificultăți în găsirea de forță de muncă calificată. Mesajul general este acela al unei economii robuste, cu firme care se pot confrunta cu potențiale vremuri provocatoare de pe poziții relativ puternice.
Alte mențiuni ale raportului mai includ: îngrijorări ale firmelor implicate în comerțul trans-frontalier datorate fluctuațiilor ratei de schimb Euro/Liră sterlină (51%), provocări datorate creșterii costurilor de energie (45%) și a cheltuielilor generale ale firmelor (49%).

Data publicării: 28/03/2017
BPCE Dublin

Taguri: Irlanda, stiri, macroeconomie.Bookmark and Share