Ştiri   Qatar - Formele de proprietate

-

In Qatar sunt permise urmatoarele forme de proprietate:

 

Proprietate funciară absolută

 

Dreptul de proprietate absolută se limitează în principal la resortisanții din Qatar.

Resortisanții CCG pot deține terenuri fără restricții în trei zone desemnate, administrate de “Qatar Diar”. Acestea sunt Lusail, Fox Hills și Al Khuraj.

Cetățenii straini, non-CCG pot deține proprietati imobiliare numai în proiecte specific alocate și anume Pearl-Qatar, West Bay Lagoon și Al Khor Resort.

 

Drepturile uzufructuare

 

Drepturi "uzufructuare" sunt drepturile în domeniul imobiliar care acordă beneficiarului dreptul de a se folosi de si ocupa proprietatea aparținând unei alte persoane, pentru o perioadă definită de timp (sau, în cazul în care nedefinit, pe durata vietii beneficiarului) și în conformitate cu termenii și condițiile cuprinse în instrumentul care creează dreptul. Drepturile acordate în temeiul unui acord uzufructuar se refera la teren și creaza un avantaj legal asupra proprietatii. Neqatarezii pot deține uzufructul asupra bunurilor utilizate, atât în scopuri rezidențiale, cat și comerciale, pentru o perioadă de până la 99 de ani, în 18 domenii de investiții desemnate.

 

Drepturile de închiriere

 

Un contract de leasing va acorda numai pentru chiriaș un drept personal. Contractul de închiriere va fi opozabil in raport cu proprietarul, dar nu este direct opozabil terților, și nu poate fi opozabil unui nou proprietar.

Locatarul nu are dreptul de a afirma și de a proteja drepturile sale in proprietatea închiriata, în nume propriu.

Drepturile personale acordate în temeiul unui contract de leasing nu pot fi ipotecate, deoarece nu se ridică la rangul de "proprietate" în dreptul lor propriu (deși un depozit poate fi perceput de către un creditor prin intermediul unei cesiuni de leasing de la chiriaș pentru creditor în caz de neplată de către chiriaș). Relația dintre proprietar și chiriaș este în mare parte reglementată de Legea nr (4) din 2008, care, printre altele, a stabilit un comitet desemnat în cadrul municipiului Doha să soluționeze litigiile de leasing.

 

Înregistrarea titlului

 

Toate tranzacțiile care stabilesc, transfera, modifica, anuleaza sau reziliaza drepturile de proprietate sau alte drepturi aferente terenurilor trebuie să fie înregistrate. Orice contract neînregistrat nu are nici un alt efect inafara obligațiilor personale între părțile contractante.

Departamentul de Publicitate Imobiliară înregistrează toate drepturile asupra terenurilor, precum și orice modificări care ar putea avea loc în ceea ce le privește și astfel de înregistrări sunt acum introduse intr-un sistem electronic. Părțile interesate, autoritățile judiciare sau experți desemnați de către acestea au acces la astfel de înregistrări.

 

 

Consilier economic Neagu GHEORGHITA

 

03 septembrie 2015

Data publicării: 03/09/2015
BPCE Doha

Taguri: Acces pe piete-Qatar.Bookmark and Share