Ştiri   Singapore- Buletin economic, iunie 2017

Singapore - Actualitatea economică din Singapore, iunie 2017

1.     Ministerul singaporez al Comerţului şi Industriei (MTI) a anunțat revizuirea creșterii economice în trimestrul I 2017 la 2,7%, faţă 2,5%, comunicată anterior la estimarea tip „semnal”. Acest ritm de creştere, față de trimestrul anterior, este în scădere comparativ cu trim. IV 2016, când s-a înregistrat 2,9%, dar superior ritmului de 1,9% din trim. I 2016.

Creşterea PIB în trim. I 2017 cu 2 puncte procentuale comparativ cu estimarea iniţială s-a datorat revizuirii ritmului de creştere al producţiei manufacturiere, de la 6,6% la 8%, faţă de trim. I 2016, dar în scădere comparativ cu ritmul de 11,5% din trim. IV 2016. Extinderea producţiei manufacturiere s-a bazat pe sectoarele electronicii şi ingineriei de precizie, care au marcat creşteri datorită cererii globale ridicate pentru semiconductori şi echipamente industriale.

Rata de creştere a sectorului serviciilor a fost revizuită uşor în sus, adică de la 1,5% cât reprezenta estimarea iniţială, la 1,6%, ritm similar celui înregistrat în aceeaşi perioadă din 2016, dar superioar celui din trim. IV 2016 (1%).

Contribuţia sectorului de construcţii la formarea PIB în trimestrul I 2017 a fost de asemenea revizuită, de la -1,1% iniţial, la -1,4%, faţă de perioada similară din 2016 (când s-a înregistrat +3,1% faţă de trim. IV 2015), în schimb în uşoară redresare faţă de trim. IV 2016 (-2,8%).

În perspectiva îmbunătăţirii ritmului de creştere a economiei globale, la 4% în 2017 faţă de 3,9% înregistrat în 2016, Ministerul singaporez al Comerţului şi Industriei întrevede pentru 2017 o creştere a economiei Republicii Singapore superioară celei din anul anterior, când s-a cifrat la 2%. Existenţa unor incertitudini şi riscuri generate însă de sporirea sentimentelor anti-globalizare, “Brexit”, politica administraţiei Trump şi vulnerabilităţile sistemului financiar chinez ar putea imprima însă o decelerare mult mai dinamică a economiei globale decât s-ar aştepta. Şi cu toate acestea, Guvernul singaporez mizează pe sporirea producţiei interne generată de comenzile externe pentru echipamentele industriale, pe contribuţia sectorului serviciilor de transport şi stocare, direct corelate cu sectorul comerţului exterior, dar şi pe stabilitatea sectoarelor IT&C, educaţie, sănătate şi servicii sociale. În schimb, condiţiile de pe piaţa forţei de muncă (o rată a şomajului în creştere şi condiţii restrictive pentru forţa de muncă străină) alături de o restrângere a activităţii sectorului privat de construcţii ar putea avea un impact negativ asupra economiei singaporeze.


2.     Indicele Preţurilor de Consum (IPC) a marcat în luna aprilie a.c. o creştere de 0,4% faţă de aprilie 2016 şi respectiv de 0,6% în primele 4 luni 2017, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Majorarea IPC a fost determinată de creşterea costurilor de transport (+4,7% în luna aprilie a.c. şi respectiv +4% în primele 4 luni 2017), creşterea preţurilor în sistemul educaţional (+3,2% în luna aprilie a.c. şi +3% în perioada ianuarie-aprilie a.c.) şi respectiv a celor din sistemul de sănătate (+3% în luna aprilie 2017 şi respectiv +2,8% în ianuarie-aprilie 2017). Potrivit estimărilor Autorităţii Monetare din Singapore (MAS), care reprezintă banca centrală singaporeză, rata medie anuală a inflaţiei s-ar plasa în 2017 în intervalul 1-2%, comparativ cu cea de 0,9% în 2016, pe fondul majorării tuturor indicilor medii ale preţurilor cu 0,5-1%, factorul determinant reprezentându-l evoluţia preţurilor internaţionale la ţiţei.

MAS a anunţat totodată că îşi va menţine neschimbată politica cursului de schimb nominal efectiv (Nominal Effective Exchange Rate–NEER) al dolarului singaporez, fără a interveni în lărgirea benzii tocmai pentru a asigura stabilitatea preţurilor pe termen lung.


3.     Potrivit statisticii singaporeze, schimburile comerciale totale cu bunuri ale Republicii Singapore s-au cifrat, în luna aprilie 2017, la 54 miliarde USD (în creştere cu 5,7% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, dar în scădere cu 11,8% faţă de martie 2017), din care exportul a fost de 29 miliarde USD (+4,2% faţă de aprilie 2016, dar în scădere cu 11,6% faţă de martie 2017), iar importul de 25 miliarde USD (+7% faţă de aprilie 2016, dar în scădere cu 15,5% faţă de martie 2017). În aceste condiţii, balanţa comercială cu bunuri a Republicii Singapore a marcat în luna aprilie 2017 un excedent de 4 miliarde USD, fiind cu 0,4 miliarde USD mai mic decât cel înregistrat în martie 2017.

Principalele bunuri exportate de Republica Singapore în aprilie 2017 au fost maşinile electrice şi părţi ale acestora (cu o pondere de 28,5% în totalul exportului), produsele petroliere (cu o pondere de 13,2%), calculatoare şi părţi ale acestora (5,3%), produse chimice organice (4,6%), diverse produse manufacturate (3,6%) şi echipamente de telecomunicaţii, reproducere a sunetului şi de înregistrare (3,4%). Principalele pieţe de desfacere le-au reprezentat, în aprilie a.c., China, Hong Kong, Malaezia, Indonezia şi SUA, ponderea lor cumulată în totalul exportului cifrându-se la 51%.

În ceea ce priveşte importul de bunuri al Republicii Singapore, acesta a fost dominat în luna aprilie 2017 de maşini electrice şi părţi ale acestora (23,4% din total import), produse petroliere (21,6%), calculatoare şi părţi ale acestora (4,3%), echipamente de telecomunicaţii, reproducere a sunetului şi de înregistrare (3,8%) şi diverse produse manufacturate (3%), principalele ţări de origine fiind China (a cărei pondere în totalul importului s-a cifrat la 13,5%), Malaezia (12,2%), SUA (12%), Taiwan (7,2%) şi Japonia (6,2%).

Se poate observa din această analiză structurală şi geografică a comerţului exterior al Republicii Singapore atât similitudinea între categoriile de produse importate şi exportate, cât şi derularea preponderentă a comerţului cu bunuri cu ţările din regiune, reconfirmând statutul ţării de hub comercial în regiunea Asiei de Sud-Est, dovadă şi ponderea extrem de ridicată a re-exportului în total export (de 49,4% în aprilie a.c. şi în general aflat la aproape jumătate din volumul exportului).

În primele 4 luni 2017, volumul total al schimburilor comerciale s-a ridicat la 223,7 miliarde USD, în creştere cu 13,5%, față de perioada similară din 2016, din care exportul a fost de 119,7 miliarde USD (+13,6%), iar importul de 104 miliarde USD (+13,5%). Balanţa comercială a înregistrat un excedent de 15,7 miliarde USD, mai mare cu 1,9 miliarde USD decât cel din perioada ianuarie-aprilie 2016.

Prin comparaţie cu datele statistice furnizate de Eurostat pentru luna aprilie şi primele 4 luni 2017, doar 6 dintre cele 28 state membre ale UE (Germania - 421,1 miliarde Euro, Olanda – 185,8 miliarde Euro, Franţa – 154,3 miliarde Euro, Italia – 142,9 miliarde Euro, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord – 132,2 miliarde Euro, Belgia – 126,1 miliarde Euro) au înregistrat, în perioada ianuarie–aprilie 2017, un volum de export mai mare decât cel singaporez (echivalentul a 105,3 miliarde Euro).


4.     Potrivit Ministerului singaporez al Muncii, rata şomajului a fost în trimestrul I 2017 de 2,2%, menţinându-se la nivelul trimestrului IV 2016, dar majorându-se faţă de trim. I 2016, când s-a situat la 1,9%. Cea mai mare rată a şomajului s-a înregistrat, în trim. I 2017, în rândul cetăţenilor singaporezi, adică de 3,5% (reprezentând 67.100 de persoane), în timp ce la nivelul cetăţenilor cu permise de rezidenţă a fost de 3,2% (74.400 de persoane). La finele lunii martie 2017, numărul total al angajaţilor se ridica la 3.666.300 (cea mai mare pondere de aproape 73% reprezentând-o personalul angajat în sectorul serviciilor), dar pe ansamblul trimestrului I 2017 cifra totală a angajaţilor s-a redus cu 6.800 persoane comparativ cu trim. IV 2016, când s-a înregistrat o creştere cu 2.300 de persoane angajate. Această reducere din primul trimestru a.c. a persoanelor angajate reflectă de fapt diminuarea forţei de muncă străine, în special în sectorul privat al construcţiilor şi în industria prelucrătoare. Astfel, piaţa forţei de muncă va continua să prezinte un tablou mixt pe sectoare economice, cu o tendinţă descedentă în sectorul construcţiilor şi a industriei maritime, dar cu o alocare suplimentară a locurilor de muncă în zona financiară şi a asigurărilor, IT&C, medical şi unele sub-sectoare industriale.


5.     Potrivit declaraţiilor Ministrului de stat al Comerţului şi Industriei, dl Koh Poh Koon, Republica Singapore are ca prioritate pentru anul 2018, când va prelua preşedinţia ASEAN, promovarea comerţului electronic (e-commerce) şi a regulilor guvernând acest sector în scopul unei mai mari conectivităţi digitale şi a reducerii barierilor în calea comerţului cu produse specifice sectorului între ţările membre ASEAN. Dl Koh a subliniat faptul că economia digitală a ASEAN ar putea creşte la 200 miliarde USD în următorii zece ani, din care comerţul electronic va reprezenta 88 miliarde USD. “Comerţul electronic este noua realitate a afacerilor, Republica Singapore fiind dedicată sprijinirii şi colaborării cu celelalte state membre ASEAN în proiectarea arhitecturii comerţului digital regional” a mai declarat dl Koh. Cu toate acestea, o serie de companii private singaporeze şi-au exprimat îngrijorările în ceea ce priveşte capacitatea şi deschiderea fiecărui stat membru ASEAN de a implementa noi reguli care să guverneze comerţul electronic regional. Astfel, în opinia dlui Morgan Wee, manager la agenţia de recrutare personal Ema Partners International, protecţionismul reprezintă una dintre problematicile cheie relaţionate deschiderii de către unele ţări din regiune a pieţelor lor şi a implementării de noi reguli.

Data publicării: 26/06/2017
BPCE Singapore

Taguri: Singapore, știri, macroeconomie.Bookmark and Share